Обуки

Human 2.0

ВИЗИЈА

Human 2.0 е визија за надградено човештво. Човек кој е свесен за својата вистинска природа, активно ја користи свесноста, применува логика која се заснова на реалноста. Способен е да ги менува своите делувања за да ги оствари своите и потребите на другите. Самостојно може да ги отстранува пречките кои се
појавуваат. Може да разликува важно од неважно. Има способност да изнаоѓа нови
начини за остварување на целите. Ги знае своите потенцијали и се стреми да ги
оствари.

Уметност за свесна промена I и II

Фокусот на првиот курс е на искуствено осознавање на внатрешната анатомија, што се чувствата, емоциите, процесот на размислување, осознавањето, свесноста и Вистинското Јас. На вториот курс го откриваме виталното ниво, емоциите и расположенијата. Ќе научите да ги откривате, соодветно да се ориентирате меѓу нив и да ги ослободувате оние кои ви влијаат штетно. 

Уметност за свесна промена III

Фокусот на третиот курс е на менталното ниво, умот и меморијата. Ќе научите како да ослободите лоши спомени, фантазии во врска со иднината како и мисли кои не се поврзани со тековните настани во реално време.

Babaji's Kriya Yoga

Бабаџи Крија Јога е автентичен и комплетен систем од 144 техники за свесност и себе-реализација. Е систем на Раџа Јога кој се заснова на насочување на праната (животната сила) за прочистување и балансирање на умот и емоциите. Системот е составен од пет дела…

Курсеви по хомеопатија

Oвие курсеви се за сите кои досега користеле хомеопатија и сакаат да се ослободат сами да ја применуваат за акутни состојби, но и за оние кои до сега воопшто не се сретнале со хомеопатијата, а таа одсекогаш ги привлекувала…