ГАИА

За повисоката цел на нашето постоење

Добре дојдовте во Гаиа

Во здрава состојба на човекот, духовната витална сила, динамисот кој го оживува физичкото тело (организмот), има неограничено влијание и ги одржува сите негови делови во извонредна, хармонична, витална работа, и не само нив туку и чувствата и функциите, со цел нашиот неизоставен, расудлив ум да може слободно да го користи овој жив, здрав инструмент за повисоката цел на нашето постоење.

Самуел Ханеман

Нашите цели и задачи

целосна грижа и одржување на физичкото, менталното и емотивното здравје во совршена хармонија за човекот да може да се посвети на повисоките цели на неговото постоење

вистинскиот лек дава промена кон подобрување

освестување и развој на нашите потенцијали

свесниот човек е здрав човек, добар, природно грижлив и еколошки

едукативни семинари, работилници и обуки за подигнување на свесноста кај луѓето

Flaška

Производите на Flaška се програмирани со TPS (Technology of Programming Silicon) постапка со која во стаклото се внесуваат разни видови информации од природата.  Со тоа, структурата на водата во Flaška се менува и добива слична структура како изворската вода.

 

Овие производи се за луѓе со активен животен стил кои се грижат за своето здравје и животната средина.

 

Блог

Соработници